Tema 2. Objava

Tema 2. Objava

Sažeci kršćanske vjere. Bog je htio objaviti samog sebe kao osobno Biće kroz povijest spasenja. On je podigao i usmjerio ljude da budu čuvari njegove...

Obrazovna zadaća obitelji (I)

Obrazovna zadaća obitelji (I)

Požrtvovna ljubav roditelja stvara u obitelji okruženje koje im olakšava zadaću poticanja vlastite djece na življenje ljudskih i kršćanskih krjeposti.

Posvećivanje radom

Posvećivanje radom

„Svetost za veliku većinu ljudi podrazumijeva posvećivanje njihovog rada, posvećivanje sebe u njemu i posvećivanje drugih kroz njega,“ govori nam Osnivač Opusa Dei.

52. Što je bio Milanski edikt?

52. Što je bio Milanski edikt?

54 pitanja i odgovora o Isusu Kristu, pripremljenih od tima katoličkih teologa sa sveučilišta Navarra. Ovo je pitanje br. 52: „Što je bio Milanski edikt?"

Godina Sv. Pavla na internetskim stranicama Opusa Dei

Godina Sv. Pavla na internetskim stranicama Opusa Dei

Od 28. lipnja 2008., do 29. lipnja 2009. Crkva slavi jubilarnu godinu posvećenu svetom Pavlu, u povodu dvije tisuće godina od njegova rođenja. Opus Dei će na ovim stranicama ponuditi seriju videoisječaka koji govore o svetom Pavlu.