Učlanjenje

Vjernici Opusa Dei
Učlanjenje

Za Opus Dei je potreban nadnaravan poziv: Božji poziv koji zahtijeva da se čitav život stavi u službu Bogu i da se širi poruka da svi ljudi mogu...